12 Aug 2012


2012 KPSS puan türleri aşağıda belirtilmiştir. KPSS’de hangi puan türü ne anlama geliyor ?  P3 Genel Kültür Genel Yetenek, P10 Eğitim bilimlerini ifade eder. Ayrıca fotoğraflarda (en altta) puan türleri yüzdelerini görebilirsiniz.

 • kpss-p1 rekabet kurumu
 • kpss-p1 türkiye cumhuriyet merkez bankası-denetçi yardımcısı
 • kpss-p1 türkiye cumhuriyet merkez bankası-eğitim araştırmacısı
 • kpss-p1 türkiye cumhuriyet merkez bankası-uzman yardımcısı
 • kpss-p3 türkiye iş kurumu genel müdürlüğü
 • kpss-p4 sanayi ve ticaret bakanlığı -stajyer kontrolör
 • kpss-p4 sanayi ve ticaret bakanlığı -tüketici ve rekabet uzman yardımcısı
 • kpss-p4 başbakanlık devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı
 • kpss-p5 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi)
 • kpss-p5 kamu ihale kurumu
 • kpss-p6 başbakanlık sermaye piyasası kurulu (spk) (uzman hukukçu yardımcısı)
 • kpss-p6 başbakanlık sermaye piyasası kurulu (spk) (uzman yardımcısı)
 • kpss-p6 enerji piyasası düzenleme kurumu başkanlığı
 • kpss-p7 başbakanlık devlet istatistik enstitüsü başkanlığı (teknik)
 • kpss-p8 kültür ve turizm bakanlığı
 • kpss-p8 tarım ve köy işleri bakanlığı-müfettiş yardımcısı
 • kpss-p12 sağlık bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı-müfettiş yardımcısı (teknik)
 • kpss-p13 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (iş teftiş kurulu başkanlığı) iş müfettiş yardımcısı (teknik)
 • kpss-p17 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p18 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p21 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p21 bayındırlık ve iskan bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı)
 • kpss-p22 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p23 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p24 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p25 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p30 başbakanlık hazine müsteşarlığı (hazine uzman yardımcısı)
 • kpss-p34 başbakanlık devlet istatistik enstitüsü başkanlığı (merkez)
 • kpss-p34 başbakanlık devlet istatistik enstitüsü başkanlığı (taşra)
 • kpss-p35 bağ-kur genel müdürlüğü
 • kpss-p36 dışişleri bakanlığı -aday meslek memuru
 • kpss-p37 içişleri bakanlığı-kaymakam adayı
 • kpss-p39 maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğü-stajyer muhasebat kontrolörü
 • kpss-p40 maliye bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı-maliye müfettiş yardımcısı
 • kpss-p42 maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü-devlet malları uzman yardımcısı
 • kpss-p42 maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü-milli emlak denetmen yardımcısı
 • kpss-p42 maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü -milli emlak uzman yardımcısı
 • kpss-p43 maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğü-muhasebe uzman yardımcısı
 • kpss-p43 maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğü-devlet muhasebe uzman yardımcısı
 • kpss-p43 maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğü-muhasebe denetmen yardımcısı
 • kpss-p44 başbakanlık gümrük müsteşarlığı
 • kpss-p44 başbakanlık gümrük müsteşarlığı gümrükler genel müdürlüğü
 • kpss-p45 bayındırlık ve iskan bakanlığı tapu ve kadastro genel müdürlüğü (tapu ve kadastro denetmen yardımcısı)
 • kpss-p46 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (iş teftiş kurulu başkanlığı) iş müfettiş yardımcısı (sosyal)
 • kpss-p47 başbakanlık devlet personel başkanlığı
 • kpss-p48 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı dış ilişkiler ve yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü
 • kpss-p49 maliye bakanlığı gelirler genel müdürlüğü –gelir uzman yardımcısı
 • kpss-p49 maliye bakanlığı gelirler genel müdürlüğü vergi denetmen yardımcısı
 • kpss-p49 maliye bakanlığı gelirler genel müdürlüğü – devlet gelir uzman yardımcısı
 • kpss-p51 sağlık bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı – müfettiş yardımcısı
 • kpss-p51anayi ve ticaret bakanlığı teşkilatlandırma genel müdürlüğü – stajyer kontrolör
 • kpss-p53 kültür ve turizm bakanlığı
 • kpss-p54 maliye bakanlığı hesap uzmanları kurulu – hesap uzman yardımcısı
 • kpss-p56 maliye bakanlığı bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü – devlet bütçe uzman yardımcısı
 • kpss-p57 maliye bakanlığı gelirler genel müdürlüğü gelirler kontrolörleri başkanlığı – stajyer gelirler kontrolörü
 • kpss-p58 başbakanlık hazine müsteşarlığı(hazine uzman yardımcısı (çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri)
 • kpss-p58 başbakanlık devlet istatistik enstitüsü başkanlığı
 • kpss-p58 başbakanlık devlet istatistik enstitüsü başkanlığı
 • kpss-p59 içişleri bakanlığı dernekler dairesi başkanlığı
 • kpss-p62 kamu ihale kurulu
 • kpss-p64 sanayi ve ticaret bakanlığı avrupa birliği koordinasyon genel müdürlüğü
 • kpss-p67 sağlık bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı-müfettiş yardımcısı ( idari)
 • kpss-p68 dışişleri bakanlığı- aday idari memur
 • kpss-p69 dışişleri bakanlığı- aday haberleşme teknik personeli
 • kpss-p70 bayındırlık ve iskan bakanlığı teftiş kurulu başkanlığı müfettiş yardımcısı
 • kpss-p77 telekomünikasyon kurumu- telekomünikasyon uzman yardımcısı (gih)
 • kpss-p78 telekomünikasyon kurumu- telekomünikasyon uzman yardımcısı (ths)
 • kpss-p82 başbakanlık gümrük müsteşarlığı avrupa birliği ve dış ilişkiler genel müdürlüğü
 • kpss-p84 sanayi ve ticaret bakanlığı- stajyer kontrolör (idari)
 • kpss-p84 sanayi ve ticaret bakanlığı- tüketici ve rekabet uzman yardımcısı (idari)
 • kpss-p88 başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcısı (uluslararası ilişkiler)
 • kpss-p88 tarım ve köy işleri bakanlığı- avrupa topluluğu uzman yardımcısı
 • kpss-p89 çalışma ve soysak güvenlik bakanlığı( teftiş kurulu başkanlığı)- bakanlık müfettiş yardımcılığı
 • kpss-p89 tarım ve köy işleri bakanlığı- kontrolör yardımcısı
 • kpss-p92 başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcısı (matematik)
 • kpss-p92 başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcısı (ekonometri)
 • kpss-p95 başbakanlık
 • kpss-p96 başbakanlık dış ticaret müsteşarlığı ( dış ticarette standardizasyon denetmen yardımcısı)
 • kpss-p100 başbakanlık dış ticaret müsteşarlığı (stajyer dış ticaret kontrolörü)
 • kpss-p103 enerji piyasası düzenleme kurumu başkanlığı
 • kpss-p104 enerji piyasası düzenleme kurumu başkanlığı
 • kpss-p105 maliye bakanlığı araştırma,planlama ve koordinasyon kurulu başkanlığı- maliye uzman yardımcısı
 • kpss-p106 maliye bakanlığı avrupa birliği ve dış ilişkiler dairesi başkanlığı- avrupa birliği uzman yardımcısı
 • kpss-p107 maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü- stajyer milli emlak kontrolü
 • kpss-p108 başbakanlık dış ticaret müsteşarlığı (dış ticaret uzman yardımcısı)
 • kpss-p109 başbakanlık sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu genel müdürlüğü
 • kpss-p110 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü)
 • kpss-p111 sosyal güvenlik başkanlığı
 • kpss-p112 sosyal güvenlik başkanlığı
 • kpss-p113 türkiye iş kurumu genel müdürlüğü
 • kpss-p114 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (avrupa birliği koordinasyon dairesi başkanlığı)
 • kpss-p115 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (çalışma genel müdürlüğü)-çalışma uzman yardımcılığı
 • kpss-p116 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi)
 • kpss-p117 tarım ve köy işleri bakanlığı-müfettiş yardımcısı
 • kpss-p118 çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı (sosyal sigortalar kurumu başkanlığı) (başkanlık sigorta müfettiş
 • yardımcısı)
 • kpss-p119 türkiye cumhuriyeti merkez bankası-araştırmacı
 • kpss-p120 sanayi ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğü- stajyer kontrolör( idari)
Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: